God Jul!
Merry Christmas!
 
 
Svenska:
Fotokollage 2017 med svenska kommentarer (skrolla)

English:
Photo Collage 2017 with comments in English scroll


Home:  http://Bitte.LenDin.se    http://Bengt.LenDin.se
E-mail:  Bitte@LenDin.se    Bengt@LenDin.se