Milstenar i Älmeboda

Allteftersom systemet med gästgivargårdar och skjutssttioner byggdes ut från början av 1600-talet blev det angeläget att hålla reda på avstånd utmed vägarna. Till en början var det endast landsvägarna (riksvägarna) som försågs med stenar och dessa uppsattes med 1 mils mellanrum. Senare (från 1734) minskades avståndet till 1/4 mil. Stenarna var då betecknade 1/4-1/2-1/4-1-1/4-1/2-1/4-1 osv och för att beräkna en resas längd behövde man bara hålla reda på hur många stenar man passerade.

Inom Älmeboda socken fanns inga landsvägar och därför saknas gamla milstenar. Men i början av 1800-talet försågs även häradsvägarna med milstenar och från den tiden finns några stenar (gjutjärnstavlor) kvar.

Milsten Denna milsten finns i Vindås utmed den gamla vägen, där den gör en liten slinga öster om den nya vägen strax före vägkrysset i Älmeboda.
Milsten Endast fundamentet finns kvar av milstenen strax öster om Bjässebohult utmed vägen till Gammalsmåla.
Milsten Mitt emot mangårdsbyggnaden till Högahult Västergård finns detta stenfundament med sin gjutjärnstavla.
Milsten Bortom Arpemåla före nuvarande länsgräns finns detta välbevarade fundament, dock utan sin tavla.
Milsten I Rävemåla finns den här miltavlan insatt i kyrkogårdsmuren utmed Yxnanäsvägen. Förmodligen har det funnits ett stenfundament som byggts bort när muren byggdes.
Milsten Denna milsten står utmed den gamla vägen ett stycke söder om den gamla skolan i Yxnanäs.
Milsten Denna stenen står utmed Kållebovägen mellan Rörshult och Grönadal. Den har ett utseende som avviker från det officiella både vad avser form, text (2! mil) och placering. Bertil Nosslin anser att den är ditflyttad från annan socken.
Milsten Denna stenen finns öster om Källebäcken utmed vägen till Kvisingsö. Den är knappast en äkta milsten utan har mer karaktär av de minnesstenar som uppsattes av nödhjälpsarbetare 1869.

Källor: 
Bertil Nosslin, Älmebodaboken 1998
Allan Svensson, Älmebodaboken 1996


Till överst på sidan

Till Index/Hemsida