Välkommen till Wulfila Enklers Material om Älmeboda
Detta är i huvudsak framtaget av Bengt Edgar WULFILA "Fille" Enkler,
som föddes 1931-04-04 i Källebäcken, Älmeboda, och avled 2017-05-17, då bosatt i Gislaved.
Fille var en pionjär på många områden, bl.a. släktforskning och användning av datorer och Internet.
Väldigt mycket sådant material finns på Wulfilas hemsida.
Hans webbsidor har sedan 2009 förvaltats av: Bengt Lennartsson.
Vid sammanställningen hösten 2017 har Filles fru Valentina Enkler och hans bror Lars Enkler medverkat och bidragit med material.
Sidan upprättad 2000-07-01. Senast uppdaterad 2017-06-13

Glimtar ur en Smålandssockens historia
Wulfila Enkler
Vapensköld Älmebodas vapen komponerades någon gång på 1940-talet av Alvar Neander som var folkskollärare och hembygdsforskare. Vapnet illustrerar hur man bestämde platsen där socknens första kyrka skulle byggas. Enligt sägen sammanokade man två oxar som släpptes lösa och de kom sedan att hejdas stående på varsin sida om en alm. Där skulle kyrkan byggas och platsen fick namnet Älmeboda. Kronan på vapnet skulle kunna antyda någon kunglig eller adlig anknytning, men sådan historisk bakgrund saknas.
Här har jag sammanställt några sidor om Älmebodas historia. Det handlar mest om äldre tider men med några utvikningar mot senare år. Som källa har jag främst använt Älmeboda Hembygdsbok som är en rik källa att ösa ur. Och jag är därför stort tack skyldig alla de författare som bidragit med underlag.
Besök också Älmeboda sockens hemsida http://www.almeboda.nu
och
Älmebodasdidan på Sveriges Hembygdsförbund.