Om Ruths liv och rötter
Ruth Enkler, en levnadsteckning
Ruth Enkler: Kassabok 1913
Mats Enkler: Det fanns en tid
Anna Lovisas avgångsbetyg 1879
Linnea Johnsson hemgift 1920.
Berta Johnssons hemgift 1918
Naeimi Johnssons hemgift 1920
Ruth Johnssons hemgift 1926
Knut Johnsson berättar 1992
Intervju med Tage Karlsson 1998
Undantagskontrakt Toramåla 1932
Dödsattest Frans Johnsson, Toramåla, 1939
Ruth Enkler: Diplom Frimaninstituret
Studieresa Tyskland 1923
Kurs Nykterhetsundervisning
Hermodskurs Realskolans matematik
Kurs i engelska enligt naturmetoden
Slutbetyg Folkskolan i Yxnanäs
Ruth Enkler: Lärarinneexamen 1915
Ruth Enkler: Tjänstgöringsbetyg Ljuder 1918
Behörighet att undervisa Kållebo folkskola
Tjänstgöringsbetyg Kållebo 1921
Ruth Enkler: Beviljas avsked Kållebo
Varning till lärarinnorna om hemläxor.
Merit och tjänsteförteckning
Ruth Enkler: Betyg i stenografi
Kurs i hembygdsundervisning
Medlem Hushållningssällskap 1919
Ruth Enkler: Diplom Frimaninstituret
Studieresa Tyskland 1923
Kurs Nykterhetysundervisning
Hermodskurs Realskolans matematik
Kurs i engelska enligt naturmetoden
Ruth Enkler: Bouppteckning 1976
Ruth Enkler: Dödsruna och annons
Anna Lovisa Johnsson: Begravningsbrev
Frans Oskar Johnsson: Begravningsbrev
Brev till syster Olga april 1925 Brev till syster Olga april 1925-->
Brev till syster Olga dec 1925
Annas brev till Olga 1931
Frans Johnsson: brev till Olga 1931
Johan Erik Johansson: Dödsbud 1914
Filles morfars, Frans Johnssons anor
Filles mormor, Anna Lovisas anor