Om Filles liv och intressen
Fille: Några minnen ur min barndom
Ingrid Enkler, Dikten Källebäcken
Karta över Källebäcken
Martin Jönsson: Gravbrev sid 1
Martin Jönsson: Gravbrev sid 2
Martin Jönsson: Bouppteckning 1944
Ättlingar till Filles farfar Martin Jönsson