TEDxNorrköping    Evenings for Curious Minds

Om vårens sju TED aktiviteter i Norrköpings Visualiseringscenter

Bakgrund: TED, TEDx, och TEDxNorrkoping.
Föredragen på amerikanska TED, Technology-Entertainment-Design, har en enorm status, som bara vuxit sedan verksamheten med årliga stora konferenser och fritt tillgängliga föredrag på Internet startade för drygt 12 år sedan. Nyligen avlidne Hans Rosling stod för flera av de mest besökta föredragen. Sedan 2009 finns möjligheten att erbjuda lokala konferenser, TEDx-events, med liknande upplägg, och sedan 2011 har man här i Norrköping hittills kunnat uppleva 17 TEDx-evenamang av olika typer.
Vid vanliga TEDx-events är den centrala idén att olika talare/aktörer under max 18 minuter presenterar ”idéer värda att spridas”. Föredragen videofilmas och läggs upp på TEDs egen kanal på YouTube. Inspelningen av Stanfordprofessorn Carol Dwecks TEDxNorrkoping-föredrag The Power of Yet har hittills haft över 5,6 miljoner besök på Internet. Varken talare eller organisatörer får något som helst arvode för sina insatser. Trots detta är även de mest eftertraktade talarna mycket angelägna att få framföra sina budskap och står ofta själva också för sina extrakostnader för resor och logi.

TEDxNorrköpings ”standard-events” våren 2017
Måndagskvällen den 13 mars hade vi en mycket exklusiv talare här, Professorn Robin D. Hanson från George Mason University i Virginia, USA. Han kom hit tack vare att han hade en lucka i sitt program mellan ett besök i Köln veckan före och ett annat i Zürich dagarna efter. Han är mycket aktuell just nu som författare till boken The Age of Em: Work, Love and Life When Robots Rule The Earth från 2016 och The Elephant in the Brain: Hidden Motives in Everyday Life, som kommer i höst. Den första handlar om vad som kan hända när (inte om!) robotarna överträffar människan när det gäller manuella/fysiska prestationer, och när självlärande ”artificiella intelligenssystem” överglänser människans mentala/kognitiva förmåga. Vid måndagskvällen den 13 mars hade vi också fem andra mycket intressanta talare inom områden som kan relateras till Robin Hansons föredrag.
Senare, torsdagskvällen den 27 april, kom nästa TEDxNorrkoping-event av ”standardtyp”, denna gång med inriktning mot lärande och skolutveckling. Tre mycket framstående och globalt eftertraktade talare, Guy Claxton, Martin Renton och Jill Harland, från Storbritannien kom hit och delade med sig av sina erfarenheter och ”idéer värda att spridas”, tillsammans med också mycket intressanta Agneta Gulz, professor vid Linköpings och Lunds universitet.

Övriga TED-aktiviteter i Norrköping våren 2017.
Vår TEDxNorrköping-kväll den 27 april ägde rum samma vecka som den mycket stora årliga globala högstatuskonferensen TED-2017 i Vancover, Kanada. Visualiseringscentrets biografdel CNEMA visade under tisdags-, onsdags- och söndagskvällarna delar av denna konferens i direktsändning från Vancover.
Under torsdagskvällarna den 18 maj och den 8 juni kunde man slinka in på TEDxNorrköpingSalon! Ett mer informellt evenemang med PUB-atmosfär och AfterWork-meny för den som vill äta något. Inriktningen för Salon-kvällar annonseras ett par veckor i förväg.

Mer information via:
http://TEDxNorrköping.com
med samlad information om kommande och om genomförda events,
och
http://www.facebook.com/TEDXNorrkoping/
för aktuell information och kontakter.