Om NT:s ”dubbla stolar” och elementär pressetik

NTs grävande journalistik avslöjar allvarliga missförhållanden i kommunen, toppar den 21 augusti förstasidan med rubriken ”Kommunanställd sitter på två stolar” och följer i artikeln på sidan A4 upp med stor bild och namn på den kommunanställde. Två veckor senare dags för nästa avslöjande: ”Lärare tvingades höja elevers betyg”. Allt i serien ”NT avslöjar”. Ingen som helst ambition att ge en allsidig helhetsbild eller att bena ut vad som är orsak och vad som är verkan. Några av frågorna NT ställt till kommunanställda om min webbsajt, facebook-grupp och mejllista ”Tänkarnätverket” ger mig anledning att här bidra med lite information och synpunkter.
  • Om det handlat om en brottsling, vilken grad skulle då krävas för att på motsvarande sätt hänga ut personer med namn och bild?
     
  • Är Tänkarnätverket något som jag eller någon annan direkt eller indirekt tjänar pengar på?
Publiceringen av namn och bild på de utpekade personerna som påstås ha ”suttit på dubbla stolar” eller ”tvingat lärare” är synnerligen tveksam av flera skäl, oberoende av om beskyllningarna skulle vara sanna eller falska. Jag använder några citat ur pressetiska regler och ur yttranden från pressens opinionsnämnd mm. ”Tidningarna borde vara försiktiga vid namngivning av underordnade tjänstemän”. I det aktuella fallet handlade det om kommunanställda med minst tre chefsnivåer mellan sig och kommunalråden Johansson och Stjernkvist. NT har inte hävdat att beteendet varit brottsligt, men det kan vara belysande att jämföra med de rekommendationer, som gäller för publicering av namn och bild på brottslingar:. Den enda ”oengentlighet” NT hittat var möjligen en felaktigt angiven semesterdag. Här ”kan man rimligen jämföra med motsvarande för brottslingar. Där gäller: Vid grov (ekonomisk) brottslighet har namnpublicering godtagits”. ”Utgångspunkten är dock fortfarande, även vid grövre brottslighet, att en person är oskyldig tills han eller hon dömts i domstol och ska därför inte dömas i förväg av pressen genom att den misstänkte namnges innan dom fallit.”

Bakgrunden och inriktningen för Tänkarnätverket, http://ThinkingSchools.org, beskrivs på första sidan. ICOT-konferensen 2007 gav ett överskott som placerades i ett projekt inom Norrköping Science Park, som har Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, och lokala företag som huvudmän. Vi är några få som arrangerat seminarier och bidragit till att etablera internationella nätverk och kontakter, bl.a. inom skolsektorn. Reglerna för den ursprungliga konferensen 2007 liksom för de TEDxNorrköping-events vi nu driver, är att varken vi volontärer eller talarna får något som helst arvode för sina insatser. Vi lyckas ändå locka hit världsledande talare, nu senast måndagen den 1 september var det utsålt i Huvudrollen på Cnema, när Carol Dweck från Stanford och Torkel Klingberg från Karolinska institutet var talare med temat Enabling Change. Tidigare har vi haft bl.a. Gerd Gigerenzer, Žiga Turk liksom de av NT omnämnda John Hattie och James Nottingham som TEDx-talare. Inte för att jag/vi tjänar ett öre på det utan för att vi tycker de verkligen uppfyller TEDx-kravet att sprida idéer värda att spridas.

Tack vare Tänkarnätverket och aktiviteterna omkring detta har bl.a. skolfolket i Norrköping fått helt unika möjligheter att diskutera och nätverka med dessa internationella förgrundsfigurer. Ganska naturligt att skolor och kommuner i närheten utnyttjat dessa kontaktmöjligheter och att de leder till projekt och samarbete i olika former. Dock har ju NT fått orsakssambanden helt om bakfoten. Skolutvecklingsprogrammen OUR Educational Network och Visible Learningplus, baserade på forskning av Peter Senge, John Edwards och John Hattie m.fl. används av samma skäl som att Hattie och Nottingham inbjudits som TEDx-talare. De är helt enkelt enligt en ganska allmän uppfattning outstanding, när det gäller att åstadkomma betydande resultat inom skolutveckling. Naturligtvis tycker inte alla det. Båda metoderna innebär att inblandade skolledare och pedagoger måste tänka om; ompröva sina mentala modeller och ofta genomgripande förändra sitt betéende. Det ligger mycket i påståendet en förändring utan motstånd är ingen förändring (Bo Ahrenfelt?).

När det gäller webbsajten Tänkarnätverket lägger jag där in det jag anser vara intressant och viktigt. Arbetet att sprida denna information är totalt idéellt och oavlönat. Och jag behöver inte sätta mig på dubbla stolar, genom att dessutom ägna mig åt vinklade avslöjanden och djupt oetiska mediedrev för att få läsare och annonsörer.

NT är mycket välkommen att ta del av allt mitt material om de förhållanden man ”avslöjar”.

Norrköping måndag 6 september 2014.
Bengt Lennartsson
”Redaktör” Tänkarnätverket, TEDxNorrköping Licensee, sambo med uthängd, mm
http://ThinkingSchools.org, http://Sept2014.TEDxNorrkoping.com, http://LenDin.se.