SeminarieBulletin-1997-12-15. ITN.

Ny syn på kunskap och lärande

Denna bulletin har sammanställts i anslutning till ett ITN-seminarium om Ny syn på kunskap och lärande. Syftet med själva bulletinen att illustrera hur jag brukar använda WWW-information till studenter, när jag har reguljär undervisning.

Ansvarig för innehållet är Bengt Lennartsson, E-post: (benle@itn.LiU.se)

Innehåll i detta dokument:


Textintroduktion

Denna "Seminariebulletin" är till formen identisk med vad jag brukar använda som information till studenter under löpande kurs. Jag skickar i regel ut ett e-postmeddelande om att en ny bulletin finns att hämta över WWW. Om det handlar om information som är viktig på längre sikt och inte bara för dagen uppdaterar jag dessutom "Kursinformationen" på WWW.

Innehållsmässigt behandlade dagens seminarium min syn på att vi just nu är inne i en brytningstid när det gäller synen på kunskap och lärande. Dessa synpunkter är i stort identiska med vad jag framförde vid ett CUP-seminarium i Linköping den 13 november (länk till detta papper finns i Innehåll).

Jag tog också upp lite om hur jag ser på undervisning och hur jag konkret (försöker) tillämpa synen på lärande och kunskap i det sammanhanget, och också på hur jag använder datorstöd för informationen till studenter (vilken denna bulletin illusterar).

Vidare presenterade jag mycket kort ett forskningsprojekt, som jag hoppas skall starta direkt efter årsskiftet. Signalerna som hittills kommit från NUTEK tolkar jag som mycket positiva.

OH-bilderna från seminariet finns med kort ljudkommentarer direkt åtkomliga över nätet. Om du har din profil lämpligt uppsatt, skall du efter att ha klickat på denna länk bara behöva klicka på "Pick App", "OK", "Open it" och "OK" igen för att hamna i en PowerPoint-presentation. Skall du kunna höra ljudet och använda knapparna för bildväxling måste du i PowerPoint välja "Visa" -> "Bildspel".


Gå till: Ansvarig för innehållet på denna sida är Bengt Lennartsson, E-mail: (benle@itn.liu.se)